“If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree. ”
(Michael Crichton)

 

"Those unable to catalog the past are doomed to repeat it.”
(Lemony Snicket)

 

REKAPITULACE PROJEKTOVÝCH AKTIVIT

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Vzhledem k dobré zkušenosti z předchozího projektu (European Tenagers' Lifestyle - 2011/2012), jsme se spolu s francouzskými partnery dohodli na spolupráci na dalším projektu ve školním roce 2012/2013 . Téma projektu PŘÍBĚHY V HISTORII odpovídá učebním osnovám Francouzské školy i ŠVP naší školy. Třetí partner, tentokrát z Řecka ( ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ , ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ ) se k projektu připojil v září 2012. Náš projekt se bude zabývat především historií. Zkusíme zjistit, jaký byl život dětí a mladých lidí za 2. světové války. Jako komunikační jazyk budeme používat angličtinu a využijeme také různé IT nástroje.

TY POZNÁŠ MNE, JÁ POZNÁM TEBE
Chceme-li poznat nové partnery, nejprve se obvykle představíme a to jsme také na začátku naší společné projektové práce udělali. My jsme se představili našim partnerům ve Francii a Řecku prostřednictvím prezentací v Power Point nebo Prezi a poslali jim sadu interaktivních křížovek v" Hot Potatoes ", aby si ověřili, kolik se o nás dozvěděli. Francouzští studenti vytvořili krátké filmy, ve kterých se studenti představili – naším úkolem bylo zjistit, jaké jsou rozdíly mezi informacemi obsaženými v ústní prezentace a obrázky na plakátech. Řečtí studenti také měli prezentace a aktivitu „Poznejte, kde jsme lhali“. Následně jsme představili i naše školy a města (prostřednictvím prezentací v Power Point či krátkými filmy).

2. SVĚTOVÁ VÁLKA - HISTORICKÝ KONTEXT
Začali jsme pracovat na tématu - " Děti v průběhu druhé světové války.“ Nejprve jsme se zaměřili na historický kontext. Všichni jsme získali mnoho informací od pamětníků i z internetu, a vytvořili jsme několik prezentací (Word dokumentů a prezentací Power Point)  např. " Druhá světová válka 2 - historické události ", " Každodenní život na počátku 40. let ", Život v Protektorátu Čechy a Morava ", " Odboj za války ", " Nicolas Winton a zachráněné židovské děti" nebo " Okupace a popravení studenti gymnázia ve Vysokém Mýtě“. Francouzští studenti také vytvořili plakát v Glogster aplikaci. Řečtí studenti shromáždili spoustu fotografií a vytvořili dva krátké filmy. Bylo to opravdu zajímavé sdílet informace a zjistit, že některé zkušenosti lidí té doby ve všech třech zemích byly podobné např. potravinové lístky a jídlo na příděl nebo zatemnění.

ŽIVOTOPISY POLITICKÝCH VŮDCŮ
Úkolem pro tento měsíc bylo zjistit více o životě některých politických vůdců té doby . Francouzští studenti se zaměřili na Winstona Churchila a vytvořili dva plakáty v aplikaci Glogster, naším úkolem bylo najít informace o Charles de Gaullovi a zpracovat je na časové ose v aplikaci Timetoast.com a také v jednoduché Power Point prezentaci . Francouzští studenti se zaměřili na životopis Adolfa Hitlera a shromáždili a publikovali informace formou e-knihy v aplikaci Calameo. Také nám poslali sadu otázek, které jsme zodpověděli. Posledním úkolem v této fázi projektu bylo podívat se na část filmu „Chaplin diktátorem“ a odpovědět na otázky vytvořené francouzskými studenty.

DENÍK ANNE FRANKOVÉ
Mnoho lidí slyšelo o Anne Frankové a stejně tak i my. Rozhodli jsme se najít o ní více informací, protože byla jednou z mnoha židovských dětí tragicky postižených válkou. Nejprve jsme o jejím životě shromáždili materiály z internetu - francouzští studenti část informací zpracovali formou plakátu v aplikaci Glogster. Ve škole jsme pak společně přečetli polovinu knihy „Deník mladé dívky“ od Anne Frankové, druhou polovinu jsme přečetli doma za domácí úkol. Ve škole jsme potom o knížce diskutovali a také zhlédli část filmu. Všichni jsme byli velmi pohnuti Anniným příběhem a chtěli jsme o našich pocitech Anně napsat. Představili jsme si tedy, že naše vzkazy mohou cestovat zpět v čase a napsali povzbuzující slova, rady, otázky apod. – vše jsme publikovali na nástěnce v twinspace, která má podobu stromu, který Anne měla tak ráda. Také jsme se připojili k francouzským a řeckým studentům a na nástěnku v aplikaci Linout jsme dali několik fotografií Anne a její rodiny a komentovali je. Na rozdíl od našich přátel jsme se však rozhodli udělat poslední úkol trochu jinak – oni si představovali, že jsou podobně jako Anne v úkrytu, a psali zápisy do deníku. My jsme měli napsat opravdový vlastní zápis do deníku o libovolném dnu v měsíci březen a naši kamarádi na naše záznamy reagovali a porovnávali je s životem Anne. Byla to příležitost uvědomit si, co vše my můžeme dělat a jak naopak pestrost života Anne v úkrytu byla limitovaná.

PŘÍBĚHY DALŠÍCH ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
V březnu se čeští studenti setkali s paní Michaelou Vidlákovou, která jako dítě za okupace žila v Terezíně. Paní Vidláková byla pozvána do naší školy naší učitelkou dějepisu, Mgr. A. Šalounovou,  aby nám vyprávěla o svém životě v židovském ghettu. Začali jsme pak hledat další informace o lidech,  kteří přežili koncentrační tábor Nejzajímavější video, které jsme na internetu našli, bylo právě s paní Vidlákovou, a tak jsme poslali našim partnerům do Francii a Řecka odkaz na toto video a připravili pro ně řadu otázek, které pak oni zodpověděli a přes twinspace nám poslali odpovědi.

INTERAKTIVNÍ MAPA PAMÁTNÝCH MÍST
Francouzští studenti pro nás vytvořili fantastickou interaktivní mapu památných míst ve Francii a také úžasnou interaktivní kvizovou hru. Museli jsme podle instrukcí projít 10 zastávkami (památnými místy) a pokaždé odpovědět na otázky. Inspirováni francouzskými studenty, řečtí i čeští studenti také vytvořili jednoduché interaktivní mapy s důležitými památnými místy ve svých zemích. Je to krásný příklad toho, jak se můžeme učit jeden od druhého.  

FILM “MEZI ŘÁDKY“
Co mají " Mezi řádky „ (kniha a film) a „ Deník mladé dívky“ od Anne Frankové společného? Zjistili jsme to, když jsme se dívali na film a odpovídali na řadu otázek připravených naší angličtinářkou. Film byl velmi zajímavý – přiblížil nám život jedné třídy na střední škole v Los Angelos v době, kdy tam zuřila válka gangů. Tito studenti tak jako i my četli deník Anne Frankové a mnohým z nich to změnilo pohled na vlastní těžkou rodinnou situaci a další problémy. Naše dojmy po zhlédnutí filmu jsme zaznamenali v jednoduché společné prezentaci. Francouzští studenti na naše doporučení také film shlédli, následovala diskuse a nakonec napsali o svých pocitech, názorech a dojmech na nástěnku v aplikaci Linoit.

HODNOCENÍ A ROZLOUČENÍ
Přiblížil se konec školního roku a je na čase vyhodnotit projekt a rozloučit se s našimi partnery. Pro vyhodnocení jsme použili dotazník vytvořený v Survey Monkey  - výsledky jsou zveřejněny v našem TwinSpace. Francouzští studenti nám na rozloučenou napsali přátelské vzkazy na zeď v aplikaci Padlet, my jsme vytvořili jednoduchou Prezi prezentaci s fotografiemi naší školy, stromu před naší školou a nás, protože strom byl důležitým symbolem v deníku Anne Frankové. Byl to skvělý eTwinning projekt a bavilo nás pracovat s našimi přáteli z Francie a Řecka. Přejeme jim krásné prázdniny.

SHRNUTÍ
Náš eTw projekt „Stories in History“ byl završen. Podařilo se nám vše, co jsme si naplánovali, a máme celou řadu zajímavých výstupů. Studenti sbírali od pamětníků informace o tom, jaký byl život dětí a mladých lidí za 2. světové války, zajímali o historický kontext a dobové události, představili svým partnerům pana N. Wintona, který zachránil 669 židovských dětí, zúčastnili se besedy s paní M. Vidlákovou a napsali o jejím příběhu našim partnerům, přečetli společně knihu Anne Frankové „Deník mladé dívky“ a psali vzkazy pro Anne, shlédli film „Mezi řádky“ a diskutovali o něm – to je jen namátkou několik z mnoha projektových aktivit. Tento projekt plně korespondoval se ŠVP Gymnázia Vysoké Mýto a využívali jsme též různé IT nástroje, např. prezentace v PREZI, nástěnky v Linoit či interaktivní mapy v Thinglink. Protože se jedná o přínosný a všestranně úspěšný projekt, rozhodli jsme se požádat v podzimním termínu o Certifikát kvality.

 

REKAPITULACE PROJEKTOVÝCH AKTIVIT

Náš eTw projekt „Stories in History“ byl završen. Podařilo se nám vše, co jsme si naplánovali, a máme celou řadu zajímavých výstupů. Studenti sbírali od pamětníků informace o tom, jaký byl život dětí a mladých lidí za 2. světové války, zajímali o historický kontext a dobové události, představili svým partnerům pana N. Wintona, který zachránil 669 židovských dětí, zúčastnili se besedy s paní M. Vidlákovou a napsali o jejím příběhu našim partnerům, přečetli společně knihu Anne Frankové „Deník mladé dívky“ a psali vzkazy pro Anne, shlédli film „Mezi řádky“ a diskutovali o něm – to je jen namátkou několik z mnoha projektových aktivit. Tento projekt plně korespondoval se ŠVP Gymnázia Vysoké Mýto a využívali jsme též různé IT nástroje, např. prezentace v PREZI, nástěnky v Linoit či interaktivní mapy v Thinglink. Protože se jedná o přínosný a všestranně úspěšný projekt, rozhodli jsme se požádat v podzimním termínu o Certifikát kvality.

HODNOCENÍ A ROZLOUČENÍ
Přiblížil se konec školního roku a je na čase vyhodnotit projekt a rozloučit se s našimi partnery. Pro vyhodnocení jsme použili dotazník vytvořený v Survey Monkey  - výsledky jsou zveřejněny v našem TwinSpace. Francouzští studenti nám na rozloučenou napsali přátelské vzkazy na zeď v aplikaci Padlet, my jsme vytvořili jednoduchou Prezi prezentaci s fotografiemi naší školy, stromu před naší školou a nás, protože strom byl důležitým symbolem v deníku Anne Frankové. Byl to skvělý eTwinning projekt a bavilo nás pracovat s našimi přáteli z Francie a Řecka. Přejeme jim krásné prázdniny.

FILM “MEZI ŘÁDKY“
Co mají " Mezi řádky „ (kniha a film) a „ Deník mladé dívky“ od Anne Frankové společného? Zjistili jsme to, když jsme se dívali na film a odpovídali na řadu otázek připravených naší angličtinářkou. Film byl velmi zajímavý – přiblížil nám život jedné třídy na střední škole v Los Angelos v době, kdy tam zuřila válka gangů. Tito studenti tak jako i my četli deník Anne Frankové a mnohým z nich to změnilo pohled na vlastní těžkou rodinnou situaci a další problémy. Naše dojmy po zhlédnutí filmu jsme zaznamenali v jednoduché společné prezentaci. Francouzští studenti na naše doporučení také film shlédli, následovala diskuse a nakonec napsali o svých pocitech, názorech a dojmech na nástěnku v aplikaci Linoit .

INTERAKTIVNÍ MAPA PAMÁTNÝCH MÍST
Francouzští studenti pro nás vytvořili fantastickou interaktivní mapu památných míst ve Francii a také úžasnou interaktivní kvizovou hru . Museli jsme podle instrukcí projít 10 zastávkami (památnými místy) a pokaždé odpovědět na otázky. Inspirováni francouzskými studenty, řečtí i čeští studenti také vytvořili jednoduché interaktivní mapy s důležitými památnými místy ve svých zemích. Je to krásný příklad toho, jak se můžeme učit jeden od druhého.

PŘÍBĚHY DALŠÍCH ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
V březnu se čeští studenti setkali s paní Michaelou Vidlákovou, která jako dítě za okupace žila v Terezíně. Paní Vidláková byla pozvána do naší školy naší učitelkou dějepisu, Mgr. A. Šalounovou,  aby nám vyprávěla o svém životě v židovském ghettu . Začali jsme pak hledat další informace o lidech,  kteří přežili koncentrační tábor Nejzajímavější video, které jsme na internetu našli, bylo právě s paní Vidlákovou, a tak jsme poslali našim partnerům do Francii a Řecka odkaz na toto video a připravili pro ně řadu otázek, které pak oni zodpověděli a přes twinspace nám poslali odpovědi   .

DENÍK ANNE FRANKOVÉ
Mnoho lidí slyšelo o Anne Frankové a stejně tak i my. Rozhodli jsme se najít o ní více informací, protože byla jednou z mnoha židovských dětí tragicky postižených válkou. Nejprve jsme o jejím životě shromáždili materiály z internetu - francouzští studenti část informací zpracovali formou plakátu v aplikaci Glogster. Ve škole jsme pak společně přečetli polovinu knihy „Deník mladé dívky“ od Anne Frankové, druhou polovinu jsme přečetli doma za domácí úkol. Ve škole jsme potom o knížce diskutovali a také zhlédli část filmu. Všichni jsme byli velmi pohnuti Anniným příběhem a chtěli jsme o našich pocitech Anně napsat. Představili jsme si tedy, že naše vzkazy mohou cestovat zpět v čase a napsali povzbuzující slova, rady, otázky apod. – vše jsme publikovali na nástěnce v twinspace, která má podobu stromu, který Anne měla tak ráda. Také jsme se připojili k francouzským a řeckým studentům a na nástěnku v aplikaci Linout jsme dali několik fotografií Anne a její rodiny a komentovali je. Na rozdíl od našich přátel jsme se však rozhodli udělat poslední úkol trochu jinak – oni si představovali, že jsou podobně jako Anne v úkrytu, a psali zápisy do deníku. My jsme měli napsat opravdový vlastní zápis do deníku o libovolném dnu v měsíci březena naši kamarádi na naše záznamy reagovali a porovnávali je s životem Anne. Byla to příležitost uvědomit si, co vše my můžeme dělat a jak naopak pestrost života Anne v úkrytu byla limitovaná.

ŽIVOTOPISY POLITICKÝCH VŮDCŮ
Úkolem pro tento měsíc bylo zjistit více o životě některých politických vůdců té doby . Francouzští studenti se zaměřili na Winstona Churchila a vytvořili dva plakáty v aplikaci Glogster, naším úkolem bylo najít informace o Charles de Gaullovi a zpracovat je na časové ose v aplikaci Timetoast.com a také v jednoduché Power Point prezentaci . Francouzští studenti se zaměřili na životopis Adolfa Hitlera a shromáždili a publikovali informace formou e-knihy v aplikaci Calameo. Také nám poslali sadu otázek, které jsme zodpověděli. Posledním úkolem v této fázi projektu bylo podívat se na část filmu „Chaplin diktátorem“ a odpovědět na otázky vytvořené francouzskými studenty.

2. SVĚTOVÁ VÁLKA - HISTORICKÝ KONTEXT
Začali jsme pracovat na tématu - " Děti v průběhu druhé světové války.“ Nejprve jsme se zaměřili na historický kontext. Všichni jsme získali mnoho informací od pamětníků i z internetu, a vytvořili jsme několik prezentací (Word dokumentů a prezentací Power Point ) , např. " Druhá světová válka 2 - historické události ", " Každodenní život na počátku 40. let ", Život v Protektorátu Čechy a Morava ", " Odboj za války ", " Nicolas Winton a zachráněné židovské děti" nebo " Okupace a popravení studenti gymnázia ve Vysokém Mýtě“. Francouzští studenti také vytvořili plakát v Glogster aplikaci. Řečtí studenti shromáždili spoustu fotografií a vytvořili dva krátké filmy. Bylo to opravdu zajímavé sdílet informace a zjistit, že některé zkušenosti lidí té doby ve všech třech zemích byly podobné např. potravinové lístky a jídlo na příděl nebo zatemnění.

TY POZNÁŠ MNE, JÁ POZNÁM TEBE
Chceme-li poznat nové partnery, nejprve se obvykle představíme a to jsme také na začátku naší společné projektové práce udělali. My jsme se představili našim partnerům ve Francii a Řecku prostřednictvím prezentací v Power Point nebo Prezi a poslali jim sadu interaktivních křížovek v" Hot Potatoes ", aby si ověřili, kolik se o nás dozvěděli. Francouzští studenti vytvořili krátké filmy, ve kterých se studenti představili – naším úkolem bylo zjistit, jaké jsou rozdíly mezi informacemi obsaženými v ústní prezentace a obrázky na plakátech. Řečtí studenti také měli prezentace a aktivitu „Poznejte, kde jsme lhali“. Následně jsme představili i naše školy a města (prostřednictvím prezentací v Power Point či krátkými filmy).

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Vzhledem k dobré zkušenosti z předchozího projektu (European Tenagers' Lifestyle - 2011/2012) , jsme se spolu s francouzskými partnery dohodli na spolupráci na dalším projektu ve školním roce 2012/2013 . Téma projektu PŘÍBĚHY V HISTORII odpovídá učebním osnovám Francouzské školy i ŠVP naší školy. Třetí partner, tentokrát z Řecka ( ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ , ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ ) se k projektu připojil v září 2012. Náš projekt se bude zabývat především historií. Zkusíme zjistit, jaký byl život dětí a mladých lidí za 2. světové války. Jako komunikační jazyk budeme používat angličtinu a využijeme také různé IT nástroje.