“Jestliže neznáte dějiny, nevíte nic. Jste jako strom, který neví, že je částí stromu. ”
(Michael Crichton)

 

"Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni ji opakovat.”
(Lemony Snicket)

 

Evropská cena eTwinning (Runner-up)

Dne 8. dubna 2014 nám byla v Bruselu slavnostně předána Evropská cena eTwinning za druhé místo („Runner-up“) ve věkové kategorii 11 – 15 let za mezinárodní projekt „Stories in history“. Na tomto projektu v loňském školním roce pracovali studenti kvarty Gymnázia Vysoké Mýto spolu se svými partnery ve Francii a Řecku. Více se o projektu můžete dozvědět ZDE. Evropská cena je v mezinárodním programu eTwinning tím nejvyšším možným ohodnocením kvality projektu. Gymnázium Vysoké Mýto je jednou ze dvou českých škol, jejichž eTwinning projektům se v tomto roce dostalo tohoto vysokého ocenění (druhou školou je Střední odborná škola v Blatné, jejichž projekt zvítězil v kategorii 15 - 18 let). Slavnostního aktu předání „Evropské ceny eTwinning 2014 Finalista“ se spolu se mnou zúčastnila ředitelka školy Mgr. Blanka Kysilková. Kromě obřadného večeru s předáváním cen byl pro účastníky připraven bohatý doprovodný program, k jehož nejlepším momentům bezesporu patřila návštěva Evropského parlamentu a setkání s europoslancem Jaroslavem Walesou. Účastníci též navštívili Parlamentárium, „třídu budoucnosti“ a galerii moderního umění. V případě našeho projektu, který nebyl paralelně projektem programu Comenius (na rozdíl od některých dalších oceněných projektů), toto bruselské setkání bylo první a jedinečnou příležitostí, aby se koordinátorky projektu poprvé osobně setkaly.

prizes2014.etwinning.net/

Z emailu ze dne 17/2/2014

Vážená paní ředitelko,
s radostí Vám oznamujeme, že projekt
Stories in History, na němž pracovala v loňském školním roce třída kvarta Gymnázia Vysoké Mýto a jehož koordinátorkou je paní Miroslava Borovcová, byl oceněn Evropskou cenou eTwinning 2014 jako druhý nejlepší projekt ve věkové kategorii 12 - 15 let.
Do soutěže o Evropské ceny eTwining je každoročně přihlášeno na tři sta projektů ze všech evropských zemí. Dovolujeme si i touto cestou poblahopřát paní Borovcové, jejím studentům i Vaší škole k dosaženému úspěchu. Děkujeme vám za podporu, kterou poskytujete projektové spolupráci Vaší školy, a přejeme Vám mnoho dalších úspěšných projektů.
S pozdravem, Mgr. Pavla Šabatková